Jægerspris Lægecenter
I Jægerspris Lægecenter er der 5 læger:  Eva Sander Henriksen, Torben Brøgger-Jensen, Fred Hersbøll,  Jakob Brøndum og Kim Lahn Abildskov.
Det øvrige personale består af sygeplejerskerne Betina Sørensen, Stine Nilaus og Dina Julin samt bioanalytikerne Kirsten Pedersen og Tanja Hansen Kohn.
I perioder har vi ansat yngre læger (Turnuslæger) i forbindelse med disses videreuddannelse til praktiserende læge.

Konsultationer
Alle konsultationer foregår efter forudgående aftale. Konsultationerne ligger i tidsrummet hverdage fra kl. 9.00 og 15.30, onsdage dog til kl. 17.30. Konsultationer vedrørende akut opstået sygdom planlægges normalt til tidsrummet 09.00 – 16.00.

Tidsbestilling
Tidsbestilling kan enten foretages på tlf. hverdage mellem kl. 9.30 og 12.00, eller via vores internetservice (www.jægerspris-lægecenter.dk). Husk at oplyse, hvad aftalen drejer sig om, så den nødvendige tid kan afsættes. Husk at bestille tid til kontroller i god tid.
Ved konsultationer vedr. attester, skal disse bestilles via personalet, da det er meget forskelligt, hvor meget tid, der skal afsættes til hver attest.

Telefonkonsultation
Man kan tale med lægerne på hverdage mellem kl. 8.00 til 9.00. Disse samtaler kan dreje sig om råd vedr. sygdom, svar på prøver og andre undersøgelser, receptfornyelse, aftale om konsultation ved akut opstået sygdom eller aftale om sygebesøg.

Internetservice
På vores hjemmeside (www.jægerspris-lægecenter.dk) kan man få information om Lægecentret døgnet rundt, bestille tid, genbestille fast medicin samt via e-konsultation stille kort IKKE akutte spørgsmål. Opret dig selv på nettet eller få udleveret en pinkode i Lægecentret.

Sygebesøg
Aftales bedst med lægen mellem kl. 8.00 – 9.00.

Akut opstået sygdom eller tilskadekomst
Ved akut opstået sygdom eller tilskadekomst kan lægecentret kontaktes telefonisk alle hverdage mellem kl. 8.00 og 16.00 for aftale om konsultation eller sygebesøg samme dag.
Lægerne tager sig på skift af de akutte patienter. Derfor kan man i en akut situation ikke være sikker på at komme til hos den læge, man plejer at komme hos.

Laboratoriet
Laboratoriet har åbent mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 8.00 – 12.00. Onsdag fra kl. 8.00 – 11.30.
Der kræves tidsbestilling til laboratoriet. Dette kan forgå telefonisk eller ved personlig kontakt.

Sundhedskort
Gyldigt sundhedskort skal forevises ved enhver henvendelse i Lægecentret.

Ændring af personlige oplysninger
Husk ved ændring af personlige oplysninger i forbindelse med flytning, ændring af navn eller telefonnummer at give os besked.
Det gør det lettere, hvis vi skal have kontakt til dig.

Nye patienterNye patienter bedes kontakte tidl. læge og formidle, at journalmateriale tilsendes Jægerspris Lægecenter.

Når Lægecentret er lukketVed akut opstået sygdom hverdage kl. 16.00 til 08.00 samt lørdag, søndag og helligdag kan der i Region Hovedstaden ringes til tlf. nr. 1813.
Dette tlf.nr. skal også anvendes før henvendelse til skadestue / akutmodtagelse.Parkering : Der er parkeringsplads lige ved siden af klinikken. Parkeringsskive ikke nødvendig.Tog : Nærmeste station er Frederikssund S-togs station.Bus : Buslinje 316, 317, 230R stopper ved rundkørslen ved ALDI.