Ved forsikringsattester og andre attester, som for eksempel til kommunen eller udbetaling Danmark, kontakt receptionen for bestilling af tid, da det er meget individuelt, hvor meget tid det kræver sammen med lægen, at udfylde de forskellige attester.

Kørekortsattest

Husk at komme i god tid, så du  kan udfylde attesten, inden du skal ind til lægen. Attesten udleveres i receptionen, så henvend dig her. Bruger du briller / kontaktlinser medbringes aktuelle synsstyrketal ( kan oplyses hos optikeren). Attesten koster 600 kr som skal betales ved udlevering af attesten. Vi foretrækker mobilpay men visa dankort kan modtages.

Sygemelding

Mulighedserklæring: Man skal sammen med sin arbejdsgiver udfylde side 1 på mulighedserklæring. Hvis arbejdsgiveren derefter ønsker lægelig vurdering kan lægen ved en konsultation udfylde erklæringens side 2 sammen med den sygemeldte.

Hvis arbejdsgiveren forlanger lægelig dokumentation for sygdommen uden at ville udfylde mulighedserklæringen kan lægen lave en fri lægeerklæring sammen med den sygemeldte ved en konsultation efter regning.

Redigeret 24.04.24.